Η νέα ιστοσελίδα του Σχολείου μας

Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε τη νέα ιστοσελίδα του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

Η νέα ιστοσελίδα μας είναι ανανεωμένη, πιο εύχρηστη και με όλα τα σύγχρονα εργαλεία Web2.0.

Η παλιά θα παραμείνει ενεργή, με όλο το αρχειακό υλικό.